Category: เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง

24 Oct

วิธีปรับห้องเรียนสไตล์ BBL

สมัยนี้ ผู้ใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือที่บ้านก็ตาม แต่เราจะมีวิธียังไงที่ช่วยให้นักเรียนหันมาสนใจกับการเรียน นั้นเป็นสิ่งที่อาจารย์และโรงเรียนจะต้องไปทำการตีบทแตก และวันนี้ทาง คงคาวงศ์ เฟอร์นิเจอร์ จะมานำเสนอวิธีการจัดโต๊ะที่แปลกใหม่ เพื่อให้เด็กๆของเรานั้นไม่น่าเบื่อ และหันมาสนใจเรียนมากขึ้นรวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆอีกด้วย

Read More

Please follow and like us:

24 Oct

วิธีปรับห้องเรียนสไตล์ BBL

สมัยนี้ ผู้ใหญ่หันมาให้ความสำคัญกับการศึกษาของเด็กไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นที่โรงเรียนหรือที่บ้านก็ตาม แต่เราจะมีวิธียังไงที่ช่วยให้นักเรียนหันมาสนใจกับการเรียน นั้นเป็นสิ่งที่อาจารย์และโรงเรียนจะต้องไปทำการตีบทแตก และวันนี้ทาง คงคาวงศ์ เฟอร์นิเจอร์ จะมานำเสนอวิธีการจัดโต๊ะที่แปลกใหม่ เพื่อให้เด็กๆของเรานั้นไม่น่าเบื่อ และหันมาสนใจเรียนมากขึ้นรวมถึงการทำกิจกรรมต่างๆอีกด้วย

Read More

Please follow and like us: